Programerklæring

Færre og færre familier har børnene med, når der skal laves mad derhjemme. Eksempelvis havde 68% af børnene i Arla Fondens årlige analyse Børn, Unge og Mad i 2020 været med til at lave mad den seneste uge. Det tal er i 2024 faldet til 54%. Madkundskabsfaget kan på samme måde som i hjemmet være med til at give børn kompetencer og erfaring med madlavning. Desværre har madkundskabsfaget i årtier været presset, både i forhold til prioritering og ressourcer. Eksempelvis viser Madkulturens undersøgelse af madkundskabsfaget fra 2022, at kun seks ud af ti madkundskabslærere er læreruddannede med madkundskab som undervisningsfag, og en del af fagets undervisere er slet ikke er læreruddannede. Desuden er der i gennemsnit kun afsat 12,8 kroner til indkøb pr. elev pr. undervisningsgang.

Mindre involvering hjemme og ringe prioritering af madkundskab i grundskolen betyder, at børn og unge er i fare for at have mindre gode madkompetencer, når de flytter hjemmefra og tager hul på voksenlivet.

I Arla Fonden ser vi dette som et svigt i forhold til det ansvar, vi som samfund har for børn og unges sundhed og trivsel. For at vende udviklingen er det nødvendigt, at alle aktører omkring børnene mobiliseres – især dem der på forskellig vis har indflydelse på de situationer, hvor børn og unges madkompetencer udvikles.

Vi vil i Arla Fonden bidrage til en langsigtet positiv udvikling ved at arbejde på en bred løsning, der baserer sig på, dels at igangsætte praksisnære madaktiviteter for børn og unge, dels at engagere strukturelle aktører, såsom beslutningstagere, forskere, relevante organisationer og foreninger. Og vi vil gøre det i stærke partnerskaber, for vi tror på, at når vi forener vores styrker, så lykkes vi med at skabe en større og mere bæredygtig forandring. Sammen kan vi sikre vores børn og unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig til en generation med stærke madkompetencer, som mestrer vigtige valg ift. madlavning, måltider, bæredygtighed og sundhed og dermed får gode betingelser for et liv i trivsel.