Metode

Vi tror på, at børn og unge er kompetente og godt kan, når vi sørger for de rigtige rammer. Det handler om at skabe rum, hvor de har plads til at udfolde sig, eksperimentere, lege og skabe mening, når de samarbejder i trygge fællesskaber.

Vores metode

I alle Arla Fondens læringsaktiviteter får børn og unge praktiske erfaringer med at planlægge måltider, vælge råvarer, tilberede og tilsmage mad.

Underviseren formidler viden om mad og råvarer – ofte med fokus på bæredygtighed. Desuden introduceres børnene for værktøjer om tilskæring, konsistens og smag, der bidrager til, at de kan inddrage viden, når de øver sig og tilegner sig kompetencer under både planlægning og tilberedning af måltiderne. De sættes fri, så de gennem processen skal foretage valg i det praktiske arbejde og eksperimentere sig frem til deres egne madretter.

Deltagerne i vores aktiviteter samarbejder i fællesskaber, der styrkes, fordi alle bidrager og får roller under planlægning, madlavning og præsentation af de færdige madretter. Underviseren bidrager med sparring og vejledning, reducerer kompleksitet og giver relevante udfordringer til de børn, hvor der er yderligere potentiale for progression.