Betingelser for brug af Arla Fondens website

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Arla Fonden. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig på sanne.vinther@arlafonden.dk eller skrive til os på adressen Sønderhøj 46, DK-8260 Viby J.

Betingelserne – som ændres fra tid til anden – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser og betingelser for donation. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Indhold

Arla Fonden bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Arla Fonden har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Arla Fonden garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Betingelser for donation

Når du støtter Arla Fonden ved en donation går dit bidrag til Arla Fondens Madlejr® – en lejrskole hvor børn lærer om mad og trivsel i overensstemmelse med Arla Fondens formål. Se mere om Fondens formål her. Ved betaling af en donation er der ingen fortrydelsesret og det er ikke muligt at få refunderet sin donation. Pengene vil blive hævet 1 dag efter din indbetaling. I forbindelse med din indbetaling registrerer vi dine personlige kontaktoplysninger i form af navn e-mail. Alle personoplysninger behandles naturligvis fortroligt og videregives ikke. Se mere om vores behandling af personlige oplysninger her.

Der er ikke skattefradrag for de penge du donerer.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Arla Fonden fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Arla Fonden kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Arla Fonden bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Arla Fonden kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder

Alle varemærker og logoer på siden er i det omfang disse ikke tilhører Arla Fonden, anvendt med tilladelse fra de retmæssige ejere.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på ovennævnte adresse.

Links til andre hjemmesider

Arla Fonden anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Arla Fonden foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Arla Fonden påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Arla Fonden godkender eller anbefaler disse. Arla Fonden forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.