Vores partnerskaber

- sammen om bedre madvaner

For os handler partnerskaber om, at vi kan gøre mere for vores børn og unge sammen, end vi kan gøre hver for sig.

Arla Fonden udvikler og driver initiativer og aktiviteter, men vi gør det sjældent alene. Vi tror nemlig på, at når vi forener vores styrker og kompetencer med samarbejdspartnere om et fælles mål, så lykkes vi med at skabe større, stærkere og mere bæredygtig forandring for børn og unge.

Vi har mange slags samarbejdspartnere, og alle med det til fælles, at de ligesom os har viljen til og ambitionen om at gøre en meningsfuld forskel for de næste generationer. Sammen giver vi børn og unge de bedste forudsætninger for at komme godt på vej i livet og udvikle sig til en generation, der mestrer vigtige valg ift. mad, måltider og sundhed og dermed også bliver givet gode betingelser for et liv i trivsel.

Too Good To Go

På verdensplan smides 1/3 af alt mad ud og i de danske husholdninger bliver madvarerne i en af fem indkøbsposer til madspild. Det er et stort problem, og derfor indledte Arla Fonden og Too Good To Go i 2020 et stærkt samarbejdet mod madspild. Ud af det samarbejde er Madspildsskolen opstået.

På Madspildsskolen kommer børn, unge og voksne at forvandle overskudsråvarer og rester til velsmagende måltider, ligesom de får tips, tricks og inspiration med sig hjem.

The Barn

I et tæt pro-bono-samarbejde med Arla Foods in house reklamebureau The Barn vil Arla Fonden hen over de næste år have fokus på at udbrede budskabet om at have børn og unge med i køkkenet for dermed at give dem de bedste betingelser for gennem resten af livet at træffe vigtige valg om mad, måltider og sundhed. 

For The Barn har samarbejdet den værdifulde ekstra gevinst, at det bidrager til fællesskab og stolthed blandt bureauets næsten 100 medarbejdere.

føtex

føtex og Arla Fonden deler en målsætning om at inspirere og guide familier til at reducere madspild hjemme i køkkenerne, og i 2021 trådte føtex ind i partnergruppen rundt om Madspildsskolen. Takket være partnerskabet med føtex blev det muligt at udvide Madspildsskolen fra en til fem byer. På Madspildsskolen får familierne en tilsmagningskasse fyldt med krydderier med hjem, så de også derhjemme kan sørge for at få god smag ind i deres madspildsretter. Tilsmagningskassen er sponseret af føtex.

Danæg

På Arla Fondens Madlejr® laver eleverne hver onsdag ’Skæg med æg’, og det gør de med æg doneret af Danæg. Til ”Skæg med æg” får eleverne viden om og erfaring med alle de måder æg kan bruges i madlavning og bagning.

Sammen med Danæg løfter vi på den vigtige agenda om at inspirere og skabe madmod, madglæde og fællesskab hos vores børn og ugen.

Danmarks Fiskeriforening

Med udgangspunkt i Arla Fondens fiskeaktivitet på Madlejr® samarbejder Fonden og Danmarks Fiskeriforening om at øge børn og unges interesse for fisk som en fast del af deres madvaner.

På Madlejr® har børn og unge en lærerig oplevelse med fisk. Her får de erfaring med at tilberede og spise et godt og velsmagende måltid med fisk, og de får viden om og forståelse for fisks egenskaber. Sammen bidrager Fonden og Fiskeriforeningen til, at fiskeaktiviteten på Madlejr® gennemføres med gode fiskeråvarer og optimale rammer for at udvikle nye madvaner og madmod.

Arla

Vi har sammen med Arla et fælles fokus på at løfte børn og unges madkompetencer og bidrage positivt til deres livsmestring. Vi tror på, at vejen dertil er, at børn og unge skal inviteres ind i køkkenerne og være aktive i madlavningen. Med afsæt i det fælles ståsted har vi opbygget et stærkt partnerskab om at skabe lærerige madaktiviteter for børn og unge, f.eks. bidrager Fonden hvert år til udviklingen af Arlas årlige skoleindsats Arla Food Movers, hvor mere end 50.000 skoleelever deltager. Arla er sammen med Fonden og Too Good To Go også medstifter af Madspildsskolen og en fast del af skolens partnerskabsgruppe.

Danske kommuner

I et tæt samarbejde med flere kommuner afholder vi Madværkstedet Madspild ude på skolerne. Her har vi sammen med kommunerne fokus på, at eleverne gennem fordybelse i aktive læringsfællesskaber opnår helt grundlæggende og nødvendige livskompetencer – og at aktiviteterne bidrager til at styrke elevernes trivsel generelt.

Vi samarbejder med:
Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Hedensted Kommune, Holstebro Kommune, Rødovre Kommune og Tønder Kommune.

Din Maddag

Arla Fondens ugentlige nyhedsbrev Din Maddag giver spændende opskrifter til 10-14 årige og deres travle familier. Opskrifterne laves i samarbejde med en række nøje udvalgte partnere, der alle på hver deres måde bidrager til børn og unges sunde og bæredygtige madvaner.

Højergaard

Arla Fondens ene Madlejr® ligger i den sønderjyske marskgård Højergaard i Højer. De historiske bygninger er ejet af Realdania By og Byg, der også har stået for restaureringen af de fysiske rammer i samarbejde med Tønder Kommune. Når der ikke afholdes Madlejr® på Højergaard, benytter Realdania og Tønder Kommune lokalerne til at arrangere forskellige aktiviteter med mad og måltider i centrum.