Om Arla Fonden

Maddannelse er en uhyre vigtig livskompetence, som påvirker menneskers sundhed og trivsel. De madkompetencer, man får som barn og ung, er vigtige forudsætninger for at kunne tage ansvar for bæredygtighed og egen sundhed i voksenlivet.

Mad, madlavning og madkompetencer har betydning for mange vigtige aspekter af livet. For den fysiske sundhed. For den mentale sundhed. For vores kendskab til råvarer og sammenhængen til naturen og årstiderne. Samtidig er maden og måltiderne også rammen om vigtige fællesskaber i vores liv.

Målgruppe

Arla Fonden arbejder for børn og unges maddannelse og bæredygtige madvaner, og vi har særligt fokus på de 10 – 15 årige.

Vi tror på, at børnene skal inviteres ind i køkkenerne, være aktive i madlavningen, arbejde med fokus på smag og få gode og vigtige erfaringer med mad og måltider.

Fællesskabets styrke

Bedre madkompetencer hos børn og unge, og dermed hos alle danskere på sigt, er en stor samfundsmæssig opgave, som kræver, at mange aktører arbejder sammen. Vi tror på fællesskabets styrke og på, at forandringerne kan blive større og stærkere, når vi arbejder sammen. Derfor er partnerskaber en vigtig del af vores måde at arbejde på.

Madaktiviteter

Vi udvikler og driver en række madaktiviteter – både alene og i partnerskaber. Alle aktiviteter tager afsæt i involverende fællesskaber og har altid den gode madoplevelse i centrum. Vi laver både aktiviteter, der tilbydes til skoler og klasser, eksempler på dette er Madlejr® og Madværkstederne. Og aktiviteter, der foregår i fritiden, eksempelvis Madspildsskolen for familier.

Viden

Arla Fonden søger, skaber og deler viden indenfor vores felt. Vi laver en årlig rapport, hvor vi spørger børn om deres erfaringer med og tanker om mad og madlavning. Vi har et Børnepanel, som bidrager med børnenes perspektiv ind i vores arbejde. Derudover laver vi systematiske evalueringer af vores aktiviteter. Samtidigt ønsker Arla Fonden at starte samtaler og debatter om vigtigheden af at arbejde for børns bæredygtige madvaner.

Mission:  Madglæde og bæredygtige madvaner til den næste generation.

Vision:  Vi er førende i at styrke børn og unges maddannelse gennem aktiv læring i fællesskaber.