Børn, Unge og Mad

Børnenes stemme

Det er Arla Fondens ambition at være med til at skabe viden om børn og unges maddannelse og madkompetencer. Og samtidigt vil vi være dem, der hjælper børnenes tanker og overvejelser frem, når voksne drøfter børns maddannelse.

Vi vil være børnenes stemme.

Derfor udgiver vi hvert år rapporten Børn, Unge og Mad, hvor vi spørger mellem 750 og 1.000 børn om deres erfaringer med og tanker om blandt andet madlavning, madmod og måltider.

Børn, Unge og Mad giver nye indsigter til arbejdet med børn og unge. Indsigterne skal bidrage til, at vi og andre interesserede kan inspireres af børnenes tanker og anbefalinger. Vi sætter selv Børn, Unge og Mad i spil på folkemøder, i debatter og andre steder, hvor resultaterne kan bidrage til drøftelserne.

Dyk ned i tallene og eksperternes udtalelser

Fakta om Børn, Unge og Mad

  • Rapporten offentliggøres årligt – og blev udført første gang i 2020
  • Baseret på kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som distribueres til elever på 6., 7. og 8. årgang
  • 750-1000 børnerespondenter
  • Fokusområder: madlavning, madmod, måltidsmønstre, sund mad, klimavenlig mad

Målgruppe

Rapporten er særlig interessant for alle, der arbejder med børn og unges madvaner, maddannelse og livsstil. Eksempler på dette kunne være madkundskabslæreren, kommunens sundhedsafdelinger, sundhedsplejerskernes organisation eller aktører, der ønsker at udvikle madindsatser for børn.

Børn, Unge og Mad stilles frit til rådighed for alle interesserede og det samlede talmateriale er tilgængeligt her.

Udførelse

Børn, Unge og Mad er Arla Fondens rapport. Rapporten designes, tilrettelægges og bearbejdes af kommunikationsbureauet Radius’ analyseafdeling. Jacob Højgaard Christensen, lektor ved Danmarks Universitet for Pædagogik og Uddannelse (DPU), er konsulent på rapporten.

”Det er min vurdering, at rapporten Børn, Unge og Mad bidrager med nye, spændende og opsigtsvækkende resultater ud fra et velovervejet undersøgelsesdesign med de forbehold, som altid vil være gældende med den valgte metode.”