Evalueringer

Evalueringer er et vigtigt element i vores arbejde med børn og unges madvaner

Systematisk evaluering

Vi foretager systematiske evalueringer af Madlejr® og Madværksteder. De deltagende elever og lærere udfylder et elektronisk spørgeskema med en række spørgsmål om både læringsudbytte, trivsel og samlet oplevelse. Formålet er at opnå løbende feedback på vores praksis, som vi eftefølgende kan bruge til at justere og optimere vores læringsaktviteter

73%

lærere svarer, at Madlejr® i høj eller meget høj grad har givet dem inspiration til deres øvrige faglige undervisning