Privatlivsinformation

Arla Fonden, Sønderhøj 46, 8260 Viby J, ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla Fonden (”Arla Fonden” eller ”vi”) som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af arlafonden.dk, herunder tilmelding til MADlejr, MADværkstederne og udsendelse af markedsføringsmateriale m.m.

 

Du bedes læse denne tekst grundigt, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan Arla Fonden behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor i pkt. 5).

 

1 Kategorier af persondata og formål

1.1. Nyhedsbreve

Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer persondata om dig:

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os. Hvis du trækker samtykket tilbage, berører det ikke lovligheden af den behandling, som er sket inden tilbagetrækningen.

 

1.2. Afvikling af MADlejr /MADværkstederne

I forbindelse med tilmelding til MADlejr, indsamler, registrerer og behandler vi følgende typer personoplysninger om dig:

 

Vi indsamler ikke persondata om deltagerne (skolebørn) i forbindelse med ansøgning om deltagelse på MADlejr og MADværkstederne.

 

I forbindlse med donation til Arla Fonden / MADlejr indsamler, registrerer og behandler følgende vi typer personoplysninger om dig:

 

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål:

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for de ovenfor beskrevne formål, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du ikke kan modtage den ønskede sevice (fx nyhedsbreve eller ophold på MADlejr).

 

1.3. Events

Hvis du tilmelder dig events arrangeret af Arla Fonden, vil vi registrere de personoplysninger, som du afgiver i den forbindelse:

 

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål:

 

1.4. Generation Food Awards

Generation Food Award afvikles af Arla, Arla Fonden og Madkulturen som fælles dataansvarlige, og har indgået en aftale om det fælles dataansvar, der regulerer Arlas, Arla Fondens og Madkulturens indbyrdes ansvar og forpligtelser. Du kan få mere information om denne aftale ved at henvende dig til Arla (se hvordan i pkt. 6) eller Madkulturen.

 

Hvis du bliver indstillet til en Generation Food Award-pris, vil vi registrere og behandle dit navn, adresse (privatadresse eller arbejdsadresse), titel samt begrundelse for indstillingen. Disse oplysninger vil blive indsamlet fra den/de person(er), der indstiller dig. Hvis du nomineres, vil dine oplysninger vil blive delt med juryen (der består af 5-6 personer), der vil udvælge de kandidater, der endeligt nomineres til en Generation Food Award-pris. Vores behandling af dine oplysninger er baseret på vores legitime interesse forbundet med afvikling af award-showet og omtale af vores virksomhed i den forbindelse (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

Hvis du nomineres til en pris, vil vi kontakte dig pr. post efter modtagelse af indstillingen, og kan evt. i den forbindelse bede om yderligere oplysninger fra dig, fx din email i forbindelse med tilmelding til award-showet. Derudover vil vi evt. sammensætte en kort præsentation, der vises i forbindelse med præsentationen af nominerede til award-showet. Til præsentationen kan vi bruge et billede af dig, som vi finder via offentligt tilgængelige kilder (fx Facebook eller Instagram), eller ved at rette henvendelse til dig eller den, der har indstillet dig. Vi kan også kontakte dig for at lave en kort videooptagelse. Vores behandling af disse oplysninger er baseret på vores legitime interesse forbundet med afvikling af award-showet i den forbindelse (GDPR artikel 6(1)(f)). Dine informationer (billede, video, navn) anvendes kun til markedsføring og omtale af vores virksomhed, hvis du har givet særskilt tilladelse hertil.

 

Hvis du indstiller en person til en Generation Food Award-pris, vil vi registrere dit navn og dine kontaktoplysninger (email, telefonnummer). Vi bruger disse oplysninger til at kontakte dig vedrørende din indstilling og Generation Food Award (GDPR artikel 6(1)(f)). Ligeledes bruger vi dine oplysninger til afvikling af den konkurrence, som du automatisk deltager i, når du indstiller en kandidat til Generation Food Award. Se ovenfor om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencer (under overskriften ”Deltagelse i konkurrencer”).

 

1.5. Interaktion med Arla Fonden på sociale medier

Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier.

1.6. B2B relationer (leverandører, kunder og forretningspartnere)

I forbindelse med dit samarbejde med Arla Fonden vil vi behandle de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med enhver ordre eller leverance for at kunne gennemføre og kontrollere betaling og services (navn, kontaktoplysninger, stilling, virksomhedsnavn mv.). Derudover bruger vi også data til at vedligeholde forretningsforbindelsen med den virksomhed du repræsenterer eller til at forvalte aktiviteter som du engagerer dig i.

Grundlaget for vores behandling at dine personoplysninger er vores legitime interesse i at opbevare dine data så vi kan lave aftaler med den virksomhed, som du repræsenterer og for at bygge forretningsforbindelser med samme virksomhed (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

1.7. Jobansøgere

Hvis du sender os en jobansøgning, indsamler og behandler vi følgende typer af persondata om dig:

 

Vi beder dig venligst undlade at vedhæfte eller uploade dokumenter, der indeholder dit cpr-nummer, sundhedsinformation eller andre lignende følsomme eller fortrolige personoplysninger, der ikke er relevant for rekrutteringsprocessen. De personoplysninger du oplyser, når du søger et job i Arla Fonden, bliver udelukkende behandlet i rekrutteringssammenhænge. De personoplysninger du giver os, kan også blive brugt med henblik på at matche din profil mod stillinger lignende dem, du har søgt. Vores behandlingsgrundlag er, at disse data er nødvendige for at kunne udføre relevante opgaver forud for at indgå en (potentiel) kontrakt med dig (GDPR artikel 6(1)(b)) og vores legitime interesser i at finde den bedste kandidat til en stilling (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler personoplysningerne på vores vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Arla Fondens instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter.

 

I forhold til donationer til Arla Fonden / MADlejr kan vi være forpligtet til at videregive personoplysninger til revisorer og myndigheder i henhold til bogføringsloven.

 

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

 

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

 

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag (fx fakturering).

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet,  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på info@arlafonden.dk.

Adresseoplysninger:
Arla Fonden
Sønderhøj 46, 8260 Viby
Danmark

 

6.  Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivsinformation. Ændringer vil blive offentliggjort her på siden.

 

Version 2.0, Marts 2022

Copyright 2023 © Arla Fonden

Brug af cookiesBetingelserPersonlige oplysninger