Privatlivsinformation

Arla Fonden ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla Fonden (”Arla Fonden” eller ”vi”) som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af arlafonden.dk, herunder tilmelding til Madlejr® og udsendelse af markedsføringsmateriale m.m.

Du bedes læse denne tekst grundigt, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan Arla Fonden behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på privacy@arlafoods.com.
Denne meddelelse omhandler følgende emner:

1. Kategorier af persondata og formål
2. Videregivelse og overførsel af persondataene
3. Opbevaringsperiode
4. Dine rettigheder
5. Kontakt
6. Ændringer til meddelelsen

1. Kategorier af persondata og formål

1.1 Nyhedsbreve

Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer persondata om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale (GDPR art. 6(1)(a)).
 • Kontakt til vinder af konkurrencer, du har deltaget i (GDPR art. 6(1)(b)).

1.2 Tilmelding til Madlejr®

Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer personoplysninger om dig:
· Skolens navn og adresse samt tilmeldte årgange og kønsfordeling.

 • Dit navn, e-mail og telefonnummer.
 • Indhold af ansøgning om deltagelse på Madlejr®, herunder ønsket tidsrum for ophold, datoer for skolestart og –slut inden ferier, ønske om tilkøb af naturudflugt med naturvejleder, særlige forhold og behov for deltagerne samt motivation for tilmelding.
 • Hvor du/I har set/hørt om Madlejr®.

Vi indsamler ikke persondata om deltagerne (skolebørn) i forbindelse med ansøgning om deltagelse på Madlejr®.

1.3 Donation til Arla Fonden / Madlejr®

Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Dit navn og telefonnummer.
 • Donationsbeløb

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål:

 • Tilmelding, information, evaluering og fakturering i forbindelse med ophold på Madlejr® (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Statistik og analyse til udvikling og forbedring af Arla Fondens tilbud.
 • Orientering om produkter eller ydelser fra Arla Fonden, som du måtte være interesseret i, herunder andre marketingrelaterede forhold (GDPR art. 6(1)(a)).

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for de ovenfor beskrevne formål, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du ikke kan modtage den ønskede service (fx nyhedsbreve eller ophold på Madlejr®). Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)), kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage, berører det ikke lovligheden af den behandling, som er sket inden tilbagetrækningen.

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler personoplysningerne på vores vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Arla Fondens instrukser for opbevaring og behandling af persondata. I forhold til donationer til Arla Fonden / Madlejr® kan vi være forpligtet til at videregive personoplysninger til revisorer og myndigheder i henhold til bogføringsloven.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. For tilmelding til nyhedsbreve m.m. opbevares personoplysninger frem til en eventuel framelding. For tilmelding til Madlejr® opbevares lærernes personlige oplysninger i op til 5 år. Ved donation til Arla Fonden / Madlejr® opbevares personoplysninger i op til fem år i henhold til bogføringsloven.

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet). Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag (fx fakturering). Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på info@arlafonden.dk.

Adresseoplysninger:

 • Arla Fonden
 • Sønderhøj 46
 • 8260 Viby Danmark


6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivsinformation. Ændringer vil blive offentliggjort her på siden.