Tilmelding til MADlejr i skoleåret 2016/17 – udløbet

Forhåndstilmeldingen for skoleåret 2016/17 åbner 1. marts og foregår på MADlejr.dk

Arla Fondens MADlejr er igen klar til at invitere nye 6.-7. klasser på MADlejr. Forhåndstilmeldingen til det nye skoleår foregår på MADlejrs hjemmeside og er åben fra 1. marts til 1. maj for 6. og 7. klasse i 2016/17.
Klasserne udvælges ud fra spredning ift. geografi, skoletype, årgang samt klassens beskrivelse af, hvad de forventer at få ud af et MADlejr-forløb.
Alle ansøgere får svar om, hvorvidt man kommer på MADlejr eller ej, og svar på dette modtages senest d. 18. maj.

Link til forhåndstilmeldingen på MADlejrs hjemmeside findes her