MADmovers gentænker skolers spisepauser og måltidsvaner

Nyt undervisningsmateriale fra Arla Foods og Arla Fonden skal hjælpe 6. klasser med at sætte fokus på klassens spisepauser og måltidsvaner.

 

En stor del af skolebørnenes hverdag tilbringes i skolen, og derfor indtager de også flere af dagens måltider her. Men på mange skoler er måltidet underprioriteret. Ofte er eleverne overladte til sig selv i spisepauserne, og de må selv finde ud af, hvor de skal spise deres mad.

Med MADmovers får 6. klasser landet over mulighed for at arbejde innovativt med deres måltidsvaner og skabe bedre spisepauser. På den måde er de selv med til at skabe bedre rammer for klassens måltidskultur. Løsningerne bliver fundet i fællesskab og tilpasset den enkelte klasses behov og ønsker.

 

Udviklet og testet af eksperter

MADmovers er udviklet af Arla Foods i et samarbejde med Arla Fonden og en lang række eksperter inden for læring og formidling, herunder kokke, lærere og en professor ved Aarhus Universitet.

Resultatet er et undervisningsmateriale, der kombinerer problemløsning, innovation, samarbejde og kommunikation i en kontekst, eleverne kan relatere til: nemlig deres spisepauser.

Forløbet blev testet og evalueret i 2017 af 200 klasser i Region Midtjylland. Siden da er materialet blevet revideret både visuelt og indholdsmæssigt, og fra november skal 400 klasser landet over nu skabe bedre spisepauser for klassen.

 

MADmovers fra start til slut

Inden forløbet starter, inviteres lærerne på kursus. Her bliver de introduceret til materialet og får mulighed for at teste opgaverne af.

MADmovers-forløbet starter officielt i november, hvor klasserne over 8-10 undervisningslektioner arbejder med projektet i forskellige faser. Blandt andet skal eleverne reflektere over deres nuværende spisepauser, hvad der fungerer og ikke fungerer, og hvordan de ser deres drømmespisepause. Derefter brainstormer de ideer til løsninger og arbejder konkret med at realisere dem i fællesskab.

Forløbets sidste fase finder sted i marts. Her gør eleverne status og sætter fokus på at fastholde de ændringer, de har skabt.

 

International vidensdeling

Som en bonus bliver klasserne efterfølgende inviteret til at deltage i en international konkurrence – Arla FOODmovers SHARE. Sammen med elever fra andre steder i verden får de deltagende klasser her mulighed for at dele ud af deres erfaringer. På den måde håber vi, at klasserne får en sjov oplevelse med projektet og kan holde fast i de nye vaner og bedre spisepauser fremover.