MADlejrs program ligger nu fast

Efter et lille års arbejde ligger undervisningsmaterialet og det fulde program for MADlejr nu endelig urokkeligt fast. Med udgangspunkt i mad og måltider, sundhed og trivsel, natur og bæredygtighed skal elever og lærere igennem et 6-ugers forløb, hvor selve lejrskolen udgør klimakset, som får den tværfaglige undervisning til at smelte sammen i en højere enhed.

Undervisningsmaterialet består af et lærerhæfte og et elevhæfte, som begge er tredelt i før, under og efter MADlejr.

Udover at beskrive aktiviteterne, indeholder lærerhæftet også en præcisering af tankerne bag didaktikken og pædagogikken, mens elevhæftet indeholder mulighed for at skrive tanker og ny viden ind.

Før MADlejr sætter emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet, og hjælper elever og lærere til at forberede deres tur til Helnæs.

Under MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en række forskellige aktiviteter.

Efter MADlejr arbejder klassen videre med temaerne blandt andet via en udfordring, som de får med sig fra lejrskoleopholdet. Målet er, at MADlejr ikke slutter, når lejrskolen slutter, men derimod forhåbentligt sætter sig spor i fremtiden og dagligdagen.

Undervisningsmaterialet og programmet er udviklet af Madkulturen i tæt samarbejde med Arla Fonden. Læs mere på madlejr.dk

Se alle nyheder her