Evaluering af MADlejr

Hver eneste uge evalueres der på både elevernes og lærernes oplevelse af MADlejr-forløbet. Det gør vi for at sikre, at vi lever op til de læringsmål, vi har sat for forløbet. Her kan du læse lidt om evalueringsresultaterne.

 

Elevevaluering

Efter at have tilbragt en uge på MADlejr afslutter eleverne ugen med at evaluere forløbet. Med MADlejr-opholdet frisk i hukommelsen kan eleverne give deres uforbeholdne vurdering af de mange nye oplevelser og viden, som de tager med hjem.

Omdrejningspunktet for MADlejr er råvarer, madlavning og måltider. For det er herigennem, eleverne arbejder med MADlejrs øvrige fokusområder: sundhed, trivsel og bæredygtighed. Derfor evalueres der først og fremmest på elevernes køkkenfærdigheder, herunder deres viden om mad samt evne til at tale om mad og smage mad til.

 

Eleverne får også lov til at eksperimentere og bruge deres fantasi, når de laver mad. Her oplever de bl.a. glæden ved at kunne sætte sig eget præg på en ret, og finder ud af at de kan mere, end de selv tror.

 

En vigtig del af MADlejr er desuden, at eleverne lærer om bæredygtighed og miljøhensyn. Fx i form af at udnytte madrester og minimere madspild.

 

Formålet med MADlejr er også, at eleverne oplever, hvordan mad og måltider bringer mennesker sammen, og at det, de spiser, har en betydning for deres sundhed, trivsel og sammenhold.

 

Lærerevaluering

Lærerevalueringen finder sted to uger efter klassen har været på MADlejr. Her har de haft tid til at mærke forskellen hos eleverne og arbejde med forløbets afsluttende opgaver efter MADlejr. På den måde kan de her give en samlet evaluering af MADlejr-forløbet som helhed – både før under og efter de har været afsted.

 

Blandt andet giver lærerne i evalueringen deres vurdering af elevernes udbytte i forhold til både mad og måltider.

 

Efter at være kommet hjem fra MADlejr har lærerne haft tid til at vurdere klassens trivsel og sammenhold efter MADlejr.

 

MADlejr-forløbet er baseret på et sæt grundlæggende læringsmål, der sættes med henblik på at udfordre eleverne tilpas meget. Disse læringsmål danner mål og rammer om aktiviteterne, og lærerne er med til at sørge for, at de nås.

 

Tallene er baseret på samlede evalueringsresultater fra 2016 – december 2020.

Mere end 6100 elever og 350 lærere har gennemført evalueringen.

Evalueringen foretages af Jacob Christensen, Adjunkt og ph.d. ved Institut for Pædagogik og Undervisning, Aarhus Universitet.

Copyright 2021 © Arla Fonden

Brug af cookiesBetingelserPersonlige oplysninger