MADlejr holder lukket frem til september 2021

Arla Fonden har besluttet at lukke Fondens to madlejre i Højer og på Helnæs frem til begyndelsen af næste skoleår. Det skyldes Covid-19 restriktionerne, der betyder, at børnene lige nu ikke kan besøge MADlejr. Endnu en konsekvens er, at en række medarbejdere er blevet opsagt. Arla Fonden vil i perioden fortsat arbejde for bedre sundhed og trivsel for den kommende generation.

Der har været stille på MADlejrene i flere måneder, fordi Covid-19-restriktioner har forhindret glade skolebørn i at komme på besøg i en uge for at lære om gode madvaner og bæredygtig livsstil. Den stilhed kommer som minimum til at fortsætte helt til september 2021.

Det skyldes, at Arla Fonden har besluttet at lukke Fondens to madlejrskoler i Højer og på Helnæs frem til begyndelsen af næste skoleår. Den midlertidige lukning sker som følge af den usikre situation på grund af Covid-19, og fordi ingen myndigheder forventer, at situationen er normaliseret inden sommerferien på trods af gennembrud i vaccineforskningen. Direktør i Arla Fonden, Sanne Vinther, er meget trist over situationen.

Madlejrskolerne er skabt for at blive fyldt med børn, der i en uge lærer om mad og derefter tager inspirerede og klogere hjem for at spise og leve sundere. Det går hundredvis af børn nu glip af. Så det er meget trist, at vi har været nødt til at tage denne beslutning,” siger Sanne Vinther.

Udgifterne til madlejrene er stadig store, selvom lejrskolerne ikke er fyldt med børn. Lukningen frem til september betyder derfor også, at 10 medarbejdere på de to madlejrskoler er blevet opsagt, heraf 4 i Højer og 6 på Helnæs.

Det er med sorg, vi har måttet give vores dygtige MADguider information om opsigelserne som følge af den midlertidige lukning af MADlejr. De skabte gode, involverende og lærerige madoplevelser i tiden før Covid19. Det er ikke muligt nu, men jeg håber, at vi efter sommerferien igen vil se, at der er gang i køkkenerne på MADlejr”

 

Arla Fonden vil fortsat arbejde for sundhed og trivsel i den kommende generation

På trods af den midlertidige nedlukning, vil Arla Fonden fortsat arbejde for bedre sundhed og trivsel for den kommende generation i perioden, hvor madlejrene er lukkede.

Arla Fonden har siden myndighedernes stop for lejrskoler i efteråret tilbudt alle aflyste skoler, at deres MADguider kan komme ud på skolerne og sætte undervisning i gang med fokus på maddannelse. Godt en tredjedel af skolerne har takket ja. Arla Fonden fortsætter med at stille MADguider til rådighed resten af skoleåret i det omfang, det er muligt.

Arla Fonden vil også gentage sin store analyse ’Børn, Unge og Mad’, hvor 1.000 børne-respondenter skaber ny viden om børns forhold til mad og skaber medieopmærksomhed og debat om børns madvaner. Rapporten offentliggøres i marts.

I nedlukningsperioden vil Arla Fonden også arbejde fokuseret med at udvikle Fondens fremtidige indsatser og koncepter. Både sekretariatet og de opsagte medarbejdere vil bruge tiden indtil fratrædelse til at udvikle MADlejr og MADaktiviteter, så Arla Fonden også fremover bidrager mest muligt til maddannelsen hos børn og unge.

 

Genoptagelse af MADlejr og åbning for tilmeldinger til efteråret 2021

Hvis myndighederne åbner for muligheden, vil MADlejrene åbne igen i september 2021. Tilmeldingerne til næste års madlejrskoler begynder allerede i foråret, hvor skolerne kan melde sig til MADlejr for skoleåret 2021-22. Her gives de skoler, der har fået deres MADlejr-forløb aflyst i skoleåret 2020-21, fortrinsret.