Madkulturen

Madkulturen, en selvejende institution under Fødevareministeriet, er Arla Fondens strategiske samarbejdspartner fra ide til lancering af MADlejr. Madkulturen har med sine kompetencer og erfaring med projekter, der motiverer børn og unge til at interessere sig for mad og måltider, været det naturlige valg for Arla Fonden. Madkulturen har stået i spidsen for udvikling af MADlejr, og har sammen med Arla Fonden udviklet program, aktiviteter og undervisningsmateriale.

Direktør i Madkulturen, Judith Kyst udtaler:

”I arbejdet med MADlejr har Madkulturen haft muligheden for at demonstrere at bedre mad og måltider skaber værdi i forhold til skolens kerneydelse omkring elevernes læring, trivsel og almene dannelse. Vi har med et gennemarbejdet undervisningsforløb formået at bygge bro mellem skolens skema, ophold på MADlejr og den praktiske dagligdag i hjemmene.” 

Tilbage til Partnerskaber