Et smugkig på evalueringsresultater

Hver uge evaluerer eleverne deres ophold på MADlejr – vi løfter sløret for nogle af resultaterne.

MADlejr har nu været i gang i 1½ skoleår – og hver uge evaluerer eleverne deres oplevelse af at have været på MADlejr. Målet med MADlejr er, at eleverne får en oplevelse af, at det er sjovt at lave mad, og at de får større mod på at smage noget nyt, og de foreløbige resultater viser en positiv udvikling på disse områder. Følgende giver et indblik i nogle af de tendenser, som evalueringerne viser:

I evalueringen svarer 31% af eleverne, at de ikke var glade for at lave mad, inden de kom på MADlejr. Denne andel er reduceret til 14% efter de fem dage på MADlejr.

nr-1nr2

Ydermere giver 66 % af eleverne udtryk for, at før de kom på MADlejr, syntes de, at det var sjovt at smage på noget nyt – en procentdel som ved MADlejrs afslutning er steget til 85 %.

nr4 nr5

Citater fra elev og lærere:

“Man kom til at smage nogen ting, man aldrig havde smagt før”, Tilde Vadsholt, 6. klasse, Brattingsborgskolen

“I løbet af ugen så jeg elever vokse med opgaven og stolte elever, der havde overskredet grænser”, Winnie Svendsen, lærer Antvorskov Skole

“Mange af eleverne lærte nye råvarer at kende og blev i ugens løb bedre til at eksperimentere og smage på maden”, Birthe Engberg Laursen, lærer Brattingsborgskolen

 

Evaluering er meget vigtig for os

Vi evaluerer løbende med lærerne for at få deres input til, hvordan MADlejr imødekommer elevernes behov og giver dem bedst mulig læring. Fra januar inviteres lærerne også til at evaluere MADlejr gennem et spørgeskema, så Arla Fonden kan blive endnu klogere på, hvad lærerne oplever, at MADlejr bidrager med.

I næste nyhedsbrev fortæller vi mere om konklusionerne af den løbende evaluering af MADlejr.