FNs 17 Verdensmål og Arla Fondens bidrag

Her kan du læse om, hvilke af FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling Arla Fonden bidrager til samt hvordan. 

 

Gennem arbejdet med mad og måltider bidrager MADlejr til at fremme børn og unges trivsel og sundhed, styrke klassens fællesskab og øge deres muligheder for at tage vare på eget og andres liv. 81% af eleverne vurderer, at de ved mere om mad i forhold til sundhed, efter de har været på MADlejr. Og 83% af eleverne mener, at MADlejr har givet klassen et bedre sammenhold.

 

Delmål 4.7

Arla Fondens hovedformål er at inspirere børn og unge til gode madvaner og en bæredygtig livsstil. Gennem et involverende arbejde med mad og måltider  styrker MADlejr børn og unges evne til at samarbejde, tage ansvar og forholde sig til  mad og råvarers betydning for sundhed og trivsel og omvendt. Dermed uddannes de unge til at træffe selvstændige beslutninger både i forhold til deres egen livsstil og i forhold til overordnede spørgsmål om forbrug og bæredygtighed.

 

Delmål 12.3

På MADlejr lærer børn og unge om råvarers vej fra jord til bord, om bæredygtigt forbrug , affaldssortering og kompostering og om måder at minimere madspild på.

Delmål 12.8

Natur og bæredygtighed er blandt MADlejrs fokusområder. Gennem arbejdet med mad og måltider bidrager MADlejr til, at de unge lærer at forholde sig til betydningen af egne handlinger i forhold til sammenhængen mellem mad og natur.

 

Delmål 17.17

Arla Fonden tror på, at fremtidens ambitiøse målsætninger nås gennem partnerskaber. Bl.a. opføres MADlejr#2 i Højer i et samarbejde med Tønder Kommune og RealDania By og Byg, ligesom fondens andet initiativ, Din MADdag, ugentligt udsender nyhedsbreve til 10-14 årige i samarbejde med en række alsidige leverandører af opskrifter.

Copyright 2022 © Arla Fonden

Brug af cookiesBetingelserPersonlige oplysninger