Evaluering af MADlejr

Hvad siger klasserne selv?

Hver eneste uge evalueres der på både elevernes og lærernes oplevelse af MADlejr-forløbet. Det gør vi for at sikre, at vi lever op til de læringsmål, vi har sat for forløbet. Her kan du læse lidt om evalueringsresultaterne.

 

Elevevaluering

Efter at have tilbragt en uge på MADlejr afslutter eleverne ugen med at evaluere forløbet. Med MADlejr-opholdet frisk i hukommelsen kan eleverne give deres uforbeholdne vurdering af de mange nye oplevelser og viden, som de tager med hjem.

 

Omdrejningspunktet for MADlejr er råvarer, madlavning og måltider. For det er herigennem, eleverne arbejder med MADlejrs øvrige fokusområder: sundhed, trivsel og bæredygtighed. Derfor evalueres der først og fremmest på elevernes køkkenfærdigheder, herunder deres viden om mad samt evne til at tale om mad og smage mad til.

 • 85% af eleverne vurderer, at de er blevet bedre til at smage maden til, når de laver mad.
 • 84% af eleverne vurderer, at MADlejr har gjort dem mere interesserede i at lave mad.
 • 85% af eleverne oplever, at de er blevet bedre til at tale om madlavning.

 

Eleverne får også lov til at eksperimentere og bruge deres fantasi, når de laver mad. Her oplever de bl.a. glæden ved at kunne sætte sig eget præg på en ret, og finder ud af at de kan mere, end de selv tror.

 • 87% af eleverne har på MADlejr eksperimenteret med anderledes måder at lave mad på.
 • 86% af eleverne oplever at kunne mere, end de selv troede.En vigtig del af MADlejr er desuden, at eleverne lærer om bæredygtighed og miljøhensyn. Fx i form af at udnytte madrester og minimere madspild.
 • 83% af eleverne vurderer, at det er blevet lettere for dem at udnytte madrester.

Formålet med MADlejr er også, at eleverne oplever, hvordan mad og måltider bringer mennesker sammen, og at det, de spiser, har en betydning for deres sundhed, trivsel og sammenhold.

 • 86% af eleverne oplever, at de har samarbejdet mere med deres klassekammerater, end de plejer.
 • 84% af eleverne mener, at MADlejr har givet klassen et bedre sammenhold.
 • 81% af eleverne vurderer, at de ved mere om mad i forhold til sundhed, efter de har været på MADlejr.

Forandring på MADlejr

Hør eleverne selv fortælle om den forandring de oplever på MADlejr

 

Lærerevaluering

Lærerevalueringen finder sted to uger efter klassen har været på MADlejr. Her har de haft tid til at mærke forskellen hos eleverne og arbejde med forløbets afsluttende opgaver efter MADlejr. På den måde kan de her give en samlet evaluering af MADlejr-forløbet som helhed – både før under og efter de har været afsted.

 

Blandt andet giver lærerne i evalueringen deres vurdering af elevernes udbytte i forhold til både mad og måltider.

 • 100% af lærerne vurderer, at MADlejr har givet deres elever kendskab til flere råvarer.
 • 94% af lærerne vurderer, at det samlede forløb har øget elevernes bevidsthed om sammenhængen imellem mad og sundhed.
 • 93% af lærerne vurderer, at MADlejr har øget elevernes bevidsthed om sammenhængen imellem mad og bæredygtighed.
 • 89% af lærerne vurderer, at MADlejr har øget elevernes interesse for mad og måltider generelt.

 

Efter at være kommet hjem fra MADlejr har lærerne haft tid til at vurdere klassens trivsel og sammenhold efter MADlejr.

 • 98% af lærerne vurderer, at det samlede MADlejr-forløb har påvirket den generelle trivsel i klassen positivt.
 • 97% af lærerne vurderer, at det samlede MADlejr-forløb har påvirket klassens sammenhold positivt.

 

MADlejr-forløbet er baseret på et sæt grundlæggende læringsmål, der sættes med henblik på at udfordre eleverne tilpas meget. Disse læringsmål danner mål og rammer om aktiviteterne, og lærerne er med til at sørge for, at de nås.

 • 99% af lærerne vurderer, at MADlejrs læringsmål passede godt til klassens niveau.
 • 94% af lærerne vurderer, at MADlejr har givet dem inspiration til undervisningen fremover.

 

 

Tallene er baseret på samlede evalueringsresultater fra 2016 – december 2020.

Mere end 6100 elever og 350 lærere har gennemført evalueringen.

Evalueringen foretages af Jacob Christensen, Adjunkt og ph.d. ved Institut for Pædagogik og Undervisning, Aarhus Universitet

Copyright 2023 © Arla Fonden

Brug af cookiesBetingelserPersonlige oplysninger